Ponad 30 lat doświadczenia!

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SOIL" jest firmą geologiczną działającą samodzielnie na rynku od 1992 roku

Właścicielem firmy jest mgr inż. Marek Zajdel, który w zawodzie geologa pracuje nieprzerwanie od 1984 roku.

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

DLACZEGO TO MY POWINNIŚMY WYKONAĆ ZLECENIE?

RZETELNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, CENA

PONAD 3 DEKADY NA RYNKU,
REALIZACJE SETEK INWESTYCJI,

FACHOWE DORADZTWO

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BIURAMI PROJEKTÓW JAK RÓWNIEŻ REALIZUJEMY ZLECENIA PRYWATNYCH INWESTORÓW

BEZPIECZEŃSTWO

WSZYSTKIE DOKUMENTACJE OPRACOWYWANE ZGODNIE Z NORMAMI i ROZPORZĄDZENIAMI MINISTERIALNYMI

NASZA OFERTA

Geologia inżynierska i geotechnika

 • Wykonywanie kompleksowych badań podłoża gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury przemysłowej, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego, obiektów sakralnych itp., obejmujących:
  • badawcze wiercenia geologiczne,
  • badania " in situ " min. sondowań dynamicznych
  • kontrolne badania zagęszczenia nasypów budowlanych (podsypki kompensacyjne),
  • badania laboratoryjne geotechniczne,
  • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu budowlanego,
  • opracowanie projektu badań geologicznych.

Ochrona Środowiska i Ekologia

 • Opracowywanie projektów monitoringu lokalnego wód podziemnych (wysypiska i składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych),
 • Monitoring skażeń produktami ropopochodnymi (obiekty magazynowania i dystrybucji paliw),

Badania laboratoryjne

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych geotechnicznych z oznaczeniem m.in.: Mo, Eo,u, cu, wn, IL /gruntów spoistych/, Mo, Eo,u, ID, Is /gruntów sypkich/,
 • Wykonywanie analiz próbek wody wód podziemnych,
 • Wykonywanie analiz próbek gruntu z oznaczeniem metali ciężkich / Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, Hg / oraz substancji ropopochodnych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA.

Hydrogeologia

 • Sporządzanie projektów i dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne /dokumentacja hydrogeologiczna/ oraz ekspertyz dla wszelkiego typu obiektów szkodliwych dla środowiska, w tym m.in.:
  • stacje paliw, wysypiska, cmentarze, obiekty uciążliwe, inne obiekty.
 • Wykonywanie studni głębinowych,
 • Sieci piezometryczne (punkty obserwacji zanieczyszczeń wód podziemnych),
 • Projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
 • Operaty wodnoprawne (Pobór wody podziemnej, Eksploatacja urządzeń gospodarki wodnej, Gospodarka ściekowa, Zagospodarowanie gnojowicy),
 • Odwadnianie wykopów fundamentowych
 • Wszystkie prace dokumentacyjne określające warunki hydrogeologiczne dla projektowanych inwestycji wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U.Nr 153, poz.1779).
Zapraszamy do współpracy Skontaktuj się z nami

Galeria

portfolio 1

Radzyń Chełmiński

2010

portfolio 1

Skórcz

2012

portfolio 1

Bydgoszcz

2014

portfolio 1

Dobrcz

2016

portfolio 1

Bydgoszcz

2017

portfolio 1

Inowrocław

2017

portfolio 1

Osielsko

2017

portfolio 1

Bydgoszcz

2018

portfolio 1

Olsztynek

2015

portfolio 1

Racibórz

2016

portfolio 1

Racibórz

2016

portfolio 1

Warszawa

2017

portfolio 1

Mława

2009

portfolio 1

Osielsko

2018

portfolio 1

Warszawa

2016

portfolio 1

Racibórz

2017

REALIZACJE